Přeskočit na hlavní obsah

Funkce

Funkce rozšiřují základní možnosti zobrazení obsahu proměnné a nebo základní podmínky.

Funkce se používají podobně jako podmínky nebo proměnné. Rozdíl je v tom, že standarně dovolují vstup více parametrů. Pravidla jsou následující:

 • Každý parametr se odděluje mezerou.
 • Pokud má být parametrem konkrétní text, píše se v uvozovnách např. "Text k zobrazení"
 • Pokud má být parametrem proměnná, píše se bez uvozovek (v případě objektu lze použít tečku k určení přesné cesty), např. nazevpromenne nebo api.hodnota
 • Pokud má být parametrem logická hodnota (tedy true nebo false) zapisuje se stejně jako proměnná, tedy bez uvozovek.

Příklady správného zápisu uvádíme u jednotlivých funkcích.

Funkce date

Slouží k úpravě formátu data a času. Běžně se při práci s API a dalšími systémy používá zápis pro datum ve formátu 2020-09-01, což není zcela obvyklé pro ne-IT prostředí. Tato funkce vám pomůže převést datum do srozumitelnější podoby.

{{date X "Y"}}

Parametry

 • date název funkce
 • X zdrojové datum (konkrétní text nebo proměnná)
 • Y formát data viz níže (text)

Formát data

 • YYYY vypíše rok (4 číslice, např. 2020)
 • YY vypíše rok (2 číslice, napč. 99)
 • MM vypíše měsíc (2 číslice, např. 03)
 • M vypíše měsíc (1-2 číslice, např. 9)
 • Q vypíše číslo kvartálu (1 číslice, např. 3)
 • DD vypíše den v měsici (2 číslice, např. 03)
 • D vypíše den v měsíci (1-2 číslice, např. 9)
 • HH vypíše hodinu (2 číslice, např. 03)
 • H vypíše hodinu (1-2 číslice, např. 9)
 • mm vypíše minutu (2 číslice, např. 03)
 • m vypíše minutu (1-2 číslice např. 9)
 • ss vypíše sekundu (2 číslice, např. 03)
 • s vypíše sekundu (1-2 číslice, např. 9)

Příklady

{{date "2 years ago" "YYYY-MM-DD"}}

Vypíše: 2018-09-01 (dnešní datum před dvěma lety)

{{date ordered "D.M."}}

Vypíše: 14.2. (datum z proměnné ordered převede do formátu 14.2.)

{{date ordered "DD.MM.YYYY"}}

Vypíše: 01.02.2020 (datum z proměnné ordered převede do formátu 01.02.)

Funkce inflect

Slouží k správnému skloňování na základě jednotlivých tvarů (např. 1 objednávka, 2 objednávky, 10 objednávek).

{{inflect A "B" "C" "D" E}}

Parametry

 • inflect název funkce
 • A zdrojové množství (číslo nebo list)
 • B tvar slova pro jedeno množství (text)
 • C tvar slova pro dvě až pět množství (text)
 • D tvar slova pro více než pět množství (text)
 • E zobrazit také množství (logická hodnota true nebo false, výchozí false)

Příklady

{{inflect orders "objednávka" "objednávky" "objednávek" true}}

Vypíše: 13 objednávek (proměnná orders je číslo 13)

{{inflect items "zásilka" "zásilky" "zásilek"}}

Vypíše: zásilky (proměnná items je číslo 4)

Funkce button

Slouží k zobrazení tlačítka v prostoru obsahu zprávy, které přesune zákazníka na zadané číslo boxu.

{{button A "B"}}

Parametry

 • button název funkce
 • A ID boxu (číslo)
 • B Název tlačítka (text)

Příklady

{{button 21 "Pokud nevidíte svou objednávku, klikněte zde"}}

Zobrazí tlačítko s textem Pokud nevidíte svou objednávku, klikněte zde, které zákazníka přesune na box s číslem 21.

Funkce #compare

Slouží složitějšímu vyhodnocování podmínek. Běžné použití #exist nebo #notexist kontroluje jen zda proměnná existuje nebo neexistuje. Díky funkci #compare můžete provádět složitější porovnávání (zda se proměnná rovná nějaké hodnotě, nebo je větší apod.).

{{#compare A "B" C}}X{{/compare}}

Pozor, jedná se o tzv. blokovou funkci (poznáte podle znaku # na začátku), která sama o sobě nic nevypisuje, ale naopak vypíše nebo nevypíše to co zapíšete do jejího obsahu (X)

Parametry

 • #compare název funkce
 • A první proměnná (číslo, text, proměnná)
 • B operátor viz níže (text)
 • C druhý proměnná (číslo, text, proměnná)

Seznam operátorů

 • is pokud se zadaná proměnná A rovná proměnné B
 • = pokud se zadaná proměnná A rovná proměnné B
 • != pokud se zadaná proměnná A nerovná proměnné B
 • not pokud se zadaná proměnná A nerovná proměnné B
 • > pokud je proměnná A větší než proměnná B
 • >= pokud je proměnná A větší nebo rovna proměnné B
 • < pokud je proměnná A menší než proměnná B
 • <= pokud je proměnná A menší nebo rovna proměnné B
 • typeof pokud se typ proměnné A rovná zadanému typu B

Příklady

{{#compare price ">" 1000}}Objednávka má hodnotu větší než 1000{{/compare}}

Vypíše: Objednávka má hodnotu větší než 1000 (proměnná price je číslo 2500)

{{#compare 123 "is" "Storno"}}Storno provádíme jen na telefonním čísle 800123456{{/compare}}

Vypíše: Storno provádíme jen na telefonním čísle 800123456 (proměnná 123 obsahuje název tlačítka "Storno")

{{#compare email1 "!=" email2}}Zadené e-maily nejsou stejné{{/compare}}

Vypíše: Zadené e-maily nejsou stejné (proměnná email1 [email protected] a email2 je [email protected])

Funkce qrpay

Vygeneruje obrázek pro QR platbu (používá API od qrplatba.cz).

{{qrpay "A" "B" "C" "D" "E"}}

Parametry

 • qrpay název funkce
 • A typ QR kódu (hodnota: "cz" nebo "iban")
 • B číslo bankovního účtu nebo iban (text, tzn. číslo účtu může být včetně předvolby nebo iban)
 • C kód banky nebo BIC (číslo nebo text)
 • D částka (číslo)
 • E variabilní symbol nebo reference (číslo nebo text)

Volitelně lze přidat ještě další dva parametry: měnu (text) a velikost v px (číslo), viz příklady.

Příklady

{{qrpay "cz" "123123123" "0100" "499" "20200001"}}

Vygeneruje obrázek s QR kódem pro platbu částky 499 Kč na účet 123123123/0100 s VS 20200001.

{{qrpay "cz" "123123123" "0100" order.amount order.vs}}

Vygeneruje obrázek s QR kódem pro platbu na účet 123123123/0100 s částkou načtenou z proměnné order.amount a VS načteným z order.vs.

{{qrpay "iban" "CZ5508000000001234567899" "RZBCCZPP" "100" "20200001"}}

Vygeneruje obrázek s QR kódem pro platbu částky 100 EUR na účet CZ5508000000001234567899 s referencí 20200001.

{{qrpay "cz" "123123123" "0100" "150" "20200002" "EUR" "250"}}

Vygeneruje obrázek o velikosti 250px s QR kódem pro platbu částky 150 EUR na účet 123123123/0100 s VS 20200002.

Funkce currency

Upravuje zadané číslo na správný formát částky.

{{currency A" "B"}}

Parametry

 • currency název funkce
 • A číslo (číslo nebo proměnná)
 • B měna (řetězec EUR nebo Kč (Kč je výchozí))

Příklady

Zaplaťte prosím {{currency topay}} na náš bankovní účet.

Vypíše: Zaplaťte prosím 1 199,90 Kč na náš bankovní účet (proměnná topay obsahuje číslo 1199.9)

Zaplaťte prosím {{currency topayeur "EUR"}} na náš bankovní účet.

Vypíše: Zaplaťte prosím 99,99 € na náš bankovní účet (proměnná topayeur obsahuje číslo 99.99)

Funkce progress

Zobrazuje grafický progress bar, který zobrazuje jednotlivé stavy.

{{progress A "B" "C"}}

Parametry

 • progress název funkce
 • A až po jaký krok má být progress aktivní (číslo nebo proměnná)
 • B název ikonky
 • C název kroku

Příklady

{{progress 1 "icon-delivery" "Doručeno"}}