Přeskočit na hlavní obsah

Co je to proměnná a jak ji používat

Jedná se obecné pojmenování, které se běžně používá v programování. Podstatou proměnné je mít možnost uložit si pod vlastním názvem určitou informaci, se kterou lze dále pracovat. Více o proměnných například na Wikipedii.

Jak funguje práce s proměnnou si můžeme ukázat na příkladu počítačové hry:

  1. Do proměnné „zivot“ si uložíme číslo 100 odpovídající tomu, že hráč má 100 % života.
  2. Pokud hráče zasáhne protihráč, odečteme z proměnné „zivot“ číslo 20.
  3. Proměnná „zivot“ nyní obsahuje číslo 80.¨
  4. Pokud hráč získá během hry lékárničku, pak můžeme hodnotu proměnné „zivot“ opět navýšit.
  5. Počítačová hra může kdykoliv zkontrolovat, zda zivot je větší než 0 a tím pádem ověřit, zda je hráč naživu a nebo vrátit hráče na začátek. Počítačová hra tak pomocí jednoduché podmínce může ověřit stav a přizpůsobit tomu své chování. Podmínky máme i v MessageOk.

Proměnné v MessageOk

Do proměnných ukládáme v MessageOk následující věci:

  • Které tlačítko si uživatel vybral.
  • Co zadal uživatel do boxu „Odpověď“.
  • Výstup z aplikace.

Tlačítka a Odpovědi v proměnných

V obou případech vytváříme proměnnou, která se jmenuje stejně jako číslo boxu, ve kterém byla nabídka jednotlivých tlačítek, nebo číslu boxu, ve kterém jsme se uživatele ptali na konkrétní věci (např.: číslo objednávky nebo e-mail).

Proměnou můžete vypsat v jiném boxu tak, že její název uvedete dvojitou složenou závorkou tj. {{ a dvojitou složenou závorkou ji ukončíte }}. Pokud tedy chcete v boxu vypsat proměnou, která byla vytvořena v boxu č. 5, stačí vložit do textu {{5}} a tento zápis se nahradí za obsah proměnné.

Proměnou lze pojmenovat pro její jednodušší použití. V nastavení boxu „Tlačítka“ nebo v nastavení boxu „Odpovědi“ najdete tlačítko „Pojmenovat proměnnou“, které dovolí použít vlastní název proměnné. V takovém případě pak v jiných boxech aplikacích již nemusíte používat zápis {{5}}, ale například {{email}}.

Více o tom, jak lze s proměnnými pracovat najdete v samostatné nápovědě.

Nyní mohu kdekoliv ve scénáři pracovat s proměnnou {{obj}}, která bude obsahovat číslo objednávky, které zákazník zadal.

Nyní mohu kdekoliv ve scénáři pracovat s proměnnou {{obj}}, která bude obsahovat číslo objednávky, které zákazník zadal.

Výstup aplikace v proměnných

Stejně jako do proměnných ukládáme, jaké tlačítko si uživatel vybral nebo jakou odpověď uživatel napsal do textového pole, tak do proměnných ukládáme i výsledek boxu „Aplikace“.

Každý box „Aplikace“ nabízí typicky pokračování dvěmi možnými cestami a to vždy dle toho, zda volání vybrané aplikace proběhne úspěšně nebo nikoliv. Ve výchozím nastavení v boxu uvidíte možnost Ano a možnost Ne. Tou první bude uživatel pokračovat, když aplikace úspěšně provede, co měla nastavené, tou druhou pokud dojde k chybě.

Některé aplikace mají možnosti konkrétně pojmenované. Například aplikace „Odeslat vše e-mailem“ obsahuje možnosti „E-mail odeslán“ a „E-mail neodeslán“, aby bylo na první pohled zřejmé, kdy bude kam uživatel pokračovat.

Pokud má proměnná konkrétní jméno, např. app (tzn. v nastavení aplikace jste zadali do pole „Uložit výsledek aplikace do proměnné“ konkrétní název) můžete v dalších boxech pracovat přímo s tímto pojmenováním. Název proměnné je také vidět u každého boxu v pravém horním rohu:

Vpravo nahoře vidíte, že výsledek volání aplikace se uloží do proměnné shoptet. Pro zobrazení výsledku aplikace tedy budu používat proměnnou {{shoptet}}.

Vpravo nahoře vidíte, že výsledek volání aplikace se uloží do proměnné shoptet. Pro zobrazení výsledku aplikace tedy budu používat proměnnou {{shoptet}}.

Pokud rozkliknete box „Aplikace“ ,zobrazí se vám všechny varianty, se kterými můžete v rámci pojmenované proměnné pracovat. Pokud aplikace načítá konkrétní data, typicky je těchto dat více. Jednotlivá data se typicky oddělují tečkou (například: app.status nebo app.name)

Zde vidíte, jakým způsobem se v nastavení boxu „Aplikace“ zobrazují varianty proměnných, které odpovídají tomu, jak jsme si sami pojmenovali výsledek aplikace. Protože jsem si výsledek aplikace uložil do proměnné „shoptet“ pak pro zobrazení hodnoty objednávky mohu ve scénářích použít proměnnou {{shoptet.topay}}.

Zde vidíte, jakým způsobem se v nastavení boxu „Aplikace“ zobrazují varianty proměnných, které odpovídají tomu, jak jsme si sami pojmenovali výsledek aplikace. Protože jsem si výsledek aplikace uložil do proměnné „shoptet“ pak pro zobrazení hodnoty objednávky mohu ve scénářích použít proměnnou {{shoptet.topay}}.