Přeskočit na hlavní obsah

Nastavení pomocí checkpointů

Checkpointy se nastavují jako průchod scénářem a jsou tedy vhodné pro jednodušší metriky jako je počet dokončených scénářů, odeslaných ticketů a podobně. Nehodí se pro zjištění počtu nedokončených scénářů, porovnání dokončených versus nedokončených konverzací v rámci jednoho scénáře a další metriky, které se váží k několika záchytným bodům najednou.

Jak nastavit checkpointy krok za krokem

  1. V záložce Statistiky, pod oddílem Populární scénáře, najdete sekci Checkpointy. Klikněte na tlačítko Nastavení, najdete ho vpravo.

  2. V nabídce, která se vám otevře, klikněte na zelené tlačítko Nový checkpoint.

  3. Vyplňte ID a název checkpointu.

  4. Je čistě na vás, jaké ID a Název zvolíte. Doporučujeme vybrat krátké unikátní jednoslovné ID bez interpunkce (budete ho vyplňovat ve scénářích). Název slouží jen pro vaši orientaci ve statistikách, musí být unikátní a výstižný. Může to vypadat například takto v případě zkoumání počtu negativního feedbacku. Klikněte na zelené tlačítko Uložit.

  5. Teď, když máte nadefinované ID a název, můžete checkpoint vložit do libovolného scénáře a počítat pomocí něho průchod tímto bodem. Otevřete scénář, do kterého chcete checkpoint umístit, a vytvořte box Aplikace. Vytvoříte ho jednoduše přetažením myší z horní lišty na vybrané místo ve scénáři.

  6. Z rozbalovací nabídky, která se vám po přetažení do scénáře automaticky otevře, vyberte aplikaci Checkpoint.

  7. Do pole ID checkpointu napište slovo (pouze písmena nebo čísla, bez mezer), které jste si v kroku 3 vyplnili do pole “ID checkpointu”. V našem případě to bude slovo “negativni”. Pole “Poznámka (slouží jen k interní orientaci):” pro správnou funkčnost vyplňovat nemusíte, ale pokud chcete ve scénáři tento box snadno rozlišit, můžete si ho pojmenovat. V našem případě ho nazveme “Sběr negativního feedbacku”. Poslední pole, “Uložit výsledek aplikace do proměnné:” slouží pro případné zohlednění zpětné vazby zákazníka v dalších krocích scénáře – můžete vypsat do ticketu, že se jednalo o negativní feedback apod., vyplňovat ho tedy také nemusíte. Pro uložení klikněte na modré tlačítko Použít.

  8. Druhým způsobem je možnost vytvořit si checkpoint přímo ve scénáři. Jednoduše přetáhněte box Aplikace na místo, kam chcete Checkpoint umístit, a z rozbalovací nabídky, která se vám po přetažení do scénáře automaticky otevře, vyberte aplikaci Checkpoint. Pod ID checkpointu klikněte na šedé tlačítko Nová položka. Otevře se vám nové okno, kde snadno vyplníte ID a Název checkpointu, obdobně jako při tvorbě ze stránky Statistik.

  9. Box připojte hned za tlačítko, které vyjadřuje negativní zpětnou vazbu. Ano i Ne vycházející z tohoto boxu následně připojte do boxu, který se zákazníkovi zobrazí jako další.

  10. Checkpointů můžete do vašich scénářů vložit libovolný počet. Pokud použijete stejné ID u více checkpointů, průchody boxem se budou sčítat a v grafu v záložce Statistiky uvidíte jejich souhrn. Můžete tak přehledně sledovat například veškerý negativní feedback ze všech scénářů v jednom grafu.