Přeskočit na hlavní obsah

Počítání odhadované úspory

Statistika odhadované úspory

Základní jednotkou se kterou se v této metrice pracuje je počet použití webového widgetu. Jako použití se počítá taková situace, kdy dojde k více než 1 akci uživatele ve widgetu (např.: rozkliknutí tlačítka a zároveň zadání čísla objednávky a pokračování dále).

Pro účely tohoto výpočtu předpokládáme, že každé takové aktivní využití by v případě neexistence webové samoobsluhy muselo být nahrazeno konverzací v rámci chatu.

Dle různých statistik se uvádí, že průměrná délka chatu je okolo 6-8 minut (menší u větších e-shopů) nebo také jako cca 10 minut po započtení související práce (např. vytvoření interní poznámky k zákazníkovi).

Vynásobením použití a průměrné délky chatu tedy získáme počet minut které by bylo potřeba na odbavení takových chatovacích konverzací.

V dalším kroku počet minut vynásobíme nákladovou cenou za minutu. Taková cena je samoz. velmi individuální. Pro účely toho výpočtu pracujeme s průměrnou měsíční hrubou mzdou 40 000 Kč (což představuje cca 53 500 Kč ve mzdových nákladech firmy) a zároveň počítáme s tím, že tato průměrná měsíční mzda je rozdělena mezi 120 hodin. To by mělo reflektovat to, že žádný pracovník na zákazincké podpoře není schopen pracovat na 100 % celých 8 hodin denně (různé průzkumy potvrzují, že skutečně produktivní práce je často ještě mnohem méně než 6 hodin denně).

Od 300 použití (tedy myšleno jako "od 300 ušetřených chatů") počítáme s tím, že na dobavení chatů máte vyhrazeného člověka, který je díky svým zkušenostem schopný obsloužit až 3 chaty zároveň. Proto počet ušetřených minut dělíme číslem 3.

Výsledná částka se optimisticky zaokrouhluje na celé tisíce směrem dolu.