Přeskočit na hlavní obsah

Shipmall


Funkce aplikace

Ověřit číslo objednávky

Ověření, zda zákazník zadává správné číslo objednávky je jednou ze základních funkcí. Díky tomu budete vždy vědět, jakou objednávku zákazník řeší a eliminujete všechny problémy spojené s překlepy či záměnou s jinými doklady (VS, číslo faktury apod.).

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud objednávka neexistuje, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].changed}} Datum poslední změny. Datum poslední změny zpracován objednávky, např.: 2024-04-01.
  • {{[box].status}} Stav objednávky. Textový stav objednávky: NEW = Objednávka je přijata a čeká na zpracování SUSPENDED = Objednávka je přijata a čeká na potvrzení nebo doplnění údajů CANCELLED = Objednávka byla zrušena COMPLETABLE = Všechno zboží potřebné k obsloužení objednávky je k dispozici ve skladu ADMINISTERED = Probíhá kontrola a příprava objednávky v backoffice COMPLETING = Probíhá vychystávání a balení objednávky READY = Objednávka je připravena na předání dopravci SHIPPED = Objednávka byla odeslána DELIVERED = Objednávka byla doručena zákazníkovi ABANDONED = Objednávka nebyla doručena PAID = Platba (dobírka) byla odeslána na účet klienta RESTORED = Nedoručené zboží bylo zaevidováno zpět na sklad LOST = Dopravce ztratil nebo znehodnotil zásilku během přepravy REFUND_WAITING = Čeká se, až klient zašle podklady pro reklamaci škody REFUNDED = Úhrada škody byla odeslána na účet klienta.. Příklad: CANCELLED.
  • {{[box].carrier}} Přepravce. Textový název zvoleného přepravce, např.: PPL.. Příklad: PPL.
  • {{[box].service}} Název služby. Textový název služby, např.: Zahraniční přeprava.
  • {{[box].tracking}} Trackovací číslo. Textová hodnota - trackovací číslo zásilky.
  • {{[box].items}} Počet položek v objednávce. Číslo, počet položek v objednávce např.: 12.
  • {{[box].country}} Země. Země kam je objednávka doručována, např.: SK.
  • {{[box].created}} Datum vytvoření. Datum vytvoření objednávky, např.: 2024-04-01.
  • {{[box].paid_card}} Zda je objednávka zaplacena (kartou). Např.: true nebo false.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}