Přeskočit na hlavní obsah

Asana API


Funkce aplikace

Vytvoří nové to-dolistu

Získejte do svých to-do listů úkoly, které vám kolegové nebo zákazníci sami připraví. Nebudete si je muset vytvářet sami.

Parametry aplikace

Pracovní prostor (workspace)

Název úkolu

Komentář k úkolu

Uživatel

Výsledek volání aplikace

Nevytvořeno: Pokud dojde k chybě, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Vytvořeno: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].id}} ID vytvořeného úkolu. Číslo úkolu, které lze použít např. v e-mailu pro snadné dohledání.. Příklad: 123.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}