Přeskočit na hlavní obsah

Javascript kód


Funkce aplikace

Vykonat JS kód

Pomocí vlastního JS kódu lze provádět složité manipulace s daty a textem

Parametry aplikace

Výsledek volání aplikace

Chyba: Nepodařilo kód spustit. Objekt obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Hotovo: Výsledkem objektu {{promenna}} je hodnota, kterou JS kód vrací zpět (např. pokud kód vrátí "return false" bude výsledkem hodnota false).