Přeskočit na hlavní obsah

Pohoda

Pomocí tohoto modulu je možné stahovat data ze systému Pohoda (vyžaduje mServer)

Instalace

URL adresu vám sdělí váš poskytovatel cloudové Pohoda instalace. Zpřístupnění lokální instalace není zpravidla možné (výjimkou je, pokud máte k dispozici veřejnou IP adresu a Pohoda běží nepřetržitě). Uživatelské jméno a heslo odpovídá licenci, kterou máte pro tento účel k dispozici.


Funkce aplikace

Ověřit číslo objednávky

Ověří, zda zadané číslo objednávky existuje v Pohodě

Parametry aplikace

ID dokumentu

Číslo objednávky

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří dohledat zásilku dle zadaného čísla

Ano: Pokud objednávka existuje

Ověřit objednávku dle ID

Ověří, zda zadané číslo objednávky existuje v Pohodě

Parametry aplikace

ID dokumentu

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří dohledat zásilku dle zadaného čísla

Ano: Pokud objednávka existuje

Načtení parametru objednávky

Umožňuje načíst konkrétní parametr objednávky, který může obsahovat další informace, které souvisí s objednávkou (např. trackovací číslo apod.)

Parametry aplikace

Číslo objednávky

Název parametru

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří objednávku dohledat nebo pokud neexistuje zadaný parametr u objednávky

Načtení vlastnosti objednávky

Umožňuje načíst konkrétní parametr objednávky, který může obsahovat další informace, které souvisí s objednávkou (např. trackovací číslo apod.)

Parametry aplikace

Číslo objednávky

Název vlastnosti k načtení (cesta)

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří objednávku dohledat nebo pokud neexistuje zadaný parametr u objednávky

Načtení vlastnosti faktury

Umožňuje načíst konkrétní parametr faktury, který může obsahovat další informace, které souvisí s objednávkou (např. trackovací číslo apod.)

Parametry aplikace

Číslo faktury

Název vlastnosti k načtení (cesta)

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří objednávku dohledat nebo pokud neexistuje zadaný parametr u objednávky

Vytvořit PDF dokument

Na základě znalosti ID dokumentu umožňuje vytvořit PDF kopii a tu nabídnout ke stáhnutí

Parametry aplikace

ID dokumentu

Název agendy

Číslo tiskové sestavy

Název souboru

Cesta k souboru

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří objednávku dohledat nebo pokud neexistuje zadaný parametr u objednávky

Načtení posledních změn u vystavených faktur

Umožňuje načíst změněné doklady, ve vybraném časovém období

Parametry aplikace

Období načítání dat

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří objednávku dohledat nebo pokud neexistuje zadaný parametr u objednávky

Načtení posledních změn u přijatých objednávek

Umožňuje načíst změněné doklady, ve vybraném časovém období

Parametry aplikace

Název vlastnosti k načtení (cesta)

Období načítání dat

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří objednávku dohledat nebo pokud neexistuje zadaný parametr u objednávky