Přeskočit na hlavní obsah

Zaslat.cz API


Funkce aplikace

Informace o sledování zásilky

Dle zadaného trackovacího čísla načte průběh doručování objednávky.

Parametry aplikace

ID zásilky ke sledování (trackovací číslo)

Výsledek volání aplikace

Nenalezeno: Pokud dojde k chybě, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Nalezeno: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].status}} Stav doručování. Stavy mohou být: Delivered, Transit apod.. Příklad: Delivered.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}