Přeskočit na hlavní obsah

Načtení informace o datu

Umožní pracovat s dny v týdnu a státními svátky


Funkce aplikace

Načte informaci o datu a čase

Pro použití v podmínkách načíte do nastavené proměnné informace o čase, dni v týdnu, datu a státním svátku.

Parametry aplikace

Výchozí datum

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud dojde k chybě, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].day}} Číslo dne v týdnu. 1 pokud je pondělí, 7 pokud je neděle apod.
 • {{[box].year}} Kompletní datum. 2021-01-01 pro první leden roku 2021 apod.
 • {{[box].month}} Číslo měsíce. 1 pokud je leden, 2 pokud je únor apod.
 • {{[box].date}} Číslo dne v měsíci. 1 pro první den v měsíci, 2 pro druhý den v měsíci apod.
 • {{[box].today}} Kompletní datum. 2021-01-01 pro první leden roku 2021 apod.
 • {{[box].hour}} Aktuální hodina. 08 pro 8 hodin ráno, 21 pro 9 hodin večer apod.
 • {{[box].minute}} Aktuální minuta. 30 pokud je právě 30 minut v hodině apod.
 • {{[box].holiday}} Svátek. true (pravda) pokud je dnes státní svátek, jinak false (nepravda)
 • {{[box].weekend}} Víkend. true (pravda) pokud je dnes víkend, jinak false (nepravda)
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Načte určitý počet dní

Pro použití v podmínkách načíte do nastavené proměnné informace o čase, dni v týdnu, datu a státním svátku.

Parametry aplikace

Počet dní

Typ dní

Zahrnout také dnešní datum

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud dojde k chybě, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].days}} Dny. Pole obsahující jednotlivé dny s klíčem "day"
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Přičítání nebo odečítání data

Pro použití v podmínkách načíte do nastavené proměnné informace o čase, dni v týdnu, datu a státním svátku.

Parametry aplikace

Počet

Operace s datem

Jednotka data

Výchozí datum

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud dojde k chybě, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].date}} Datum. Výsledné datum
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}