Přeskočit na hlavní obsah

Fakturoid

Napojení na online fakturační systém Fakturoid


Funkce aplikace

Načíst PDF faktury

Pro dohledanou fakturu načte PDF verzi (dle VS nebo Custom ID)

Parametry aplikace

Výsledek volání aplikace

Nenačteno: Nepodařilo se fakturu načíst. Objekt obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Načteno: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].id}} ID. Interní číslo faktury
  • {{[box].pdf}} PDF. PDF url adresa, která po otevření zobrazí PDF soubor
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}