Přeskočit na hlavní obsah

Načítání exportu dat

Načítá dávkově vyexportovaná data (xml nebo json) pro vyhledávání objednávkových dat


Funkce aplikace

Ověření zda číslo objdenávky existuje v exportu

Pro použití v podmínkách načíte do nastavené proměnné informace o čase, dni v týdnu, datu a státním svátku.

Parametry aplikace

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud dojde k chybě, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].date}} Datum. Výsledné datum
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}