Přeskočit na hlavní obsah

Retino

Systém na správu vratek a reklamací.

Instalace

Pro propojení budete potřebovat API klíč. Stačí když po přihlášení do Retina v Nastavení svého účtu, rozkliknete položku API. Na nově otevřené stránce najdete svůj Retino API klíč. Ten vložte do nastavení aplikace v MessageOk při prvním použití nebo na samostatné stránce propojení v účtu MessageOk.

Proč použít
  • Zákazníci v samoobsluze mohou řešit všechny své požadavky: zobrazit stav doručování, stav úhrady objednávky, zaplatit objednávku nebo měnit doučovací adresu nebo objednané položky. Nyní díky napojení na Retino mohou zobrazovat i stav své reklamace nebo vrácení.

Funkce aplikace

Najít reklamaci nebo vratku

Vyhledává kombinaci e-mailu zákazníka a čísla objednávky.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. Příklad: {{obj}}.

E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), ve které je zadaný e-mail od zákazníka např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit stav reklamace nebo vratky. Příklad: {{email}}.

Výsledek volání aplikace

Žádné výsledky: Pokud jsme nenašli žádné odpovídající výsledky, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Nalezené případy: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].id}} ID případu. ID případu, např.: -1.
  • {{[box].created}} Vytvořeno. Datum a čas vytvoření, např.: 2022-05-01 12:15:00.
  • {{[box].updated}} Upraveno. Datum a čas poslední změny, např.: 2022-05-01 12:15:00.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Změnit stav případu

U konkrétního případu změní jeho stav.

Parametry aplikace

ID případu Příklad: {{id}}.

ID stavu Příklad: {{statusid}}.

Výsledek volání aplikace

Neupraveno: Pokud jsme nenašli žádné odpovídající případ nebo nelze případ upravit, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrát�� hodnotu Ne.

Upraveno: Pokud se podaří upravit případ

Načíst založené případy zákazníka

Vyhledává podle kombinaci e-mailu zákazníka a čísla objednávky založené případy v Retinu.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. Příklad: {{obj}}.

E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), ve které je zadaný e-mail od zákazníka např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit stav reklamace nebo vratky. Příklad: {{email}}.

Výsledek volání aplikace

Žádné výsledky: Pokud jsme nenašli žádné odpovídající výsledky, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Nalezené případy: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].id}} ID případu. ID případu, např.: -1.
  • {{[box].created}} Vytvořeno. Datum a čas vytvoření, např.: 2022-05-01 12:15:00.
  • {{[box].updated}} Upraveno. Datum a čas poslední změny, např.: 2022-05-01 12:15:00.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}