Přeskočit na hlavní obsah

Google Sheets

Čtení nebo ukládání dat do/z Google Spreadsheets

Instalace

Pro instalaci je potřeba propojit svůj Google účet s MessageOk. Kliknutím na tlačítko "Přihlásit přes Google" se přihlásíte do svého účtu a udělíte povolení službě MěssageOk odesílat e-maily z vybraného účtu. Pokud se v budoucnu rozhodnete své povolení zrušit, můžete to udělat bezpečně z nastavení svého Google účtu: https://support.google.com/accounts/answer/3466521?hl=en


Funkce aplikace

Najít hodnotu v tabulce

Nejde první výskyt hodnoty v nastaveném rozsahu sloupců a řádků a vrátí zpět vše z nalezeného řádku v tohoto rozsahu.

Parametry aplikace

ID dokumentu: ID dokumentu naleznete v URL po otevření tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/[toto je ID dokumentu]/edit. ID vypadá přibližně takto 1OyqeiPmG37TgtTW5mkKLNurVjPbEA_AsdV812ZdvQTg. Rozsah: Zadejte rozsah se kterým se má pracovat (v tomto rozsahu se vyhledává nebo se doplňují data). Pokud např. chcete pracovat s celým sloupcem A, zadejte A:A pokud se sloupci A a B, zadejte A:B apod. Číslo sloupce: Zadejte číslo sloupce ve kterém se má zadáná hledaný výraz hledat.

Hledaný výraz: Zadejte co se má najít v zadaném číslu sloupce a rozsahu (mapř. číslo objednávky, e-mail zákazníka apod.).

Výsledek volání aplikace

Neexistuje: Pokud hodnota neexistuje, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Existuje: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].result}} Výsledek hledání. Obsahuje očíslované proměnné, které odpovídají číslům sloupců. Například {{promenna}}.1 je hodnota prvního sloupce v řádku, ve kterém se nalezla požadovaná hodnota.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Přečíst data z tabulky

Vrátí všchna data z nastaveného rozsahu

Parametry aplikace

ID dokumentu: ID dokumentu naleznete v URL po otevření tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/[toto je ID dokumentu]/edit. ID vypadá přibližně takto 1OyqeiPmG37TgtTW5mkKLNurVjPbEA_AsdV812ZdvQTg. Rozsah: Zadejte rozsah se kterým se má pracovat (v tomto rozsahu se vyhledává nebo se doplňují data). Pokud např. chcete pracovat s celým sloupcem A, zadejte A:A pokud se sloupci A a B, zadejte A:B apod.

Výsledek volání aplikace

Nelze načíst: Pokud se nepodaří data načíst, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Načteno: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

  • {{[box].values}} Výsledek čtení. Obsahuje očíslované proměnné, které odpovídají číslům sloupců. Například {{promenna}}.1.1 je hodnota prvního sloupce a prvního v řádku.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Zapsat data na konec tabulky

Vloží zadaná data na konec tabulky.

Parametry aplikace

ID dokumentu: ID dokumentu naleznete v URL po otevření tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/[toto je ID dokumentu]/edit. ID vypadá přibližně takto 1OyqeiPmG37TgtTW5mkKLNurVjPbEA_AsdV812ZdvQTg. Rozsah: Zadejte rozsah se kterým se má pracovat (v tomto rozsahu se vyhledává nebo se doplňují data). Pokud např. chcete pracovat s celým sloupcem A, zadejte A:A pokud se sloupci A a B, zadejte A:B apod. Hodnoty k vložení: Vložte hodnoty nebo proměnné (vždy jednu na nový řádek), které se mají zapsat na konec tabulky. Každý nový řádek se zapíše do samostatného sloupce.

Výsledek volání aplikace

Nezapsáno: Pokud se nepodaří data zapsat, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Zapsáno: Pokud se podaří data zapsat, je hodnotou {{promenna}} true.

Přepsat data v tabulce

Přepíše data v zadané tabulce.

Parametry aplikace

ID dokumentu: ID dokumentu naleznete v URL po otevření tabulky: https://docs.google.com/spreadsheets/d/[toto je ID dokumentu]/edit. ID vypadá přibližně takto 1OyqeiPmG37TgtTW5mkKLNurVjPbEA_AsdV812ZdvQTg. Rozsah: Zadejte rozsah se kterým se má pracovat (v tomto rozsahu se vyhledává nebo se doplňují data). Pokud např. chcete pracovat s celým sloupcem A, zadejte A:A pokud se sloupci A a B, zadejte A:B apod. Číslo sloupce: Zadejte číslo sloupce ve kterém se má zadáná hledaný výraz hledat.

Hodnota k uložení: Vložte hodnoty nebo proměnné (vždy jednu na nový řádek), které se mají uložit do zadané buňky tabulky.

Výsledek volání aplikace

Nezapsáno: Pokud se nepodaří data zapsat, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Zapsáno: Pokud se podaří data zapsat, je hodnotou {{promenna}} true.