Přeskočit na hlavní obsah

WooCommerce

Pomocí tohoto modulu je možné propojit scénáře s daty WooCommerce e-shopu


Funkce aplikace

Ověřit číslo objednávky

Ověření, zda zákazník zadává správné číslo objednávky je jednou ze základních funkcí. Díky tomu budete vždy vědět jakou objednávku zákazník řeší a eliminujete všechny problémy spojené s překlepy či záměnou s jinými doklady (VS, číslo faktury apod.)

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud objednávka neexistuje, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].status}} Stav objednávky. Textový popis stavu objednávky, např.: Nevyřízeno.
 • {{[box].total}} K úhradě. Částka k úhradě (celková cena objednávky) vč. měny, např.: 1230.50 Kč.
 • {{[box].tracking}} Tracking číslo. Text (nebo číslo), které slouží pro sledování zásilky.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrac�� {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Načíst detail objednávky

Pro zobrazení stavu objednávky, nebo rozhodnutí, co může zákazník se svou objednávkou provést za akce, potřebujete znát detaily jeho objednávky. K tomu vám stačí pouze zjistit od zákazníka číslo objednávky. Všechny detaily si pak načtete přímo z WooCommerce.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud neexistuje kombinace čísla objednávky a e-mailu, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].first_name}} Jméno. Křestní jméno zákazníka, které vyplnil u objednávky, např.: Petr.
 • {{[box].last_name}} Příjmení. Příjmení zákazníka, které vyplnil u objednávky, např.: Novák.
 • {{[box].adress}} Ulice. Ulice + číslo popisné a orientačná (fakturační), např.: Zelená 1234/12.
 • {{[box].city}} Město. Město (fakturační), např.: Olomouc.
 • {{[box].zip}} PSČ. PSČ (fakturační), např.: 14200.
 • {{[box].country}} Země. Země (fakturační), např.: CZ.
 • {{[box].shipping.first_name}} Jméno. Křestní jméno zákazníka (doručovací), např.: Petr.
 • {{[box].shipping.last_name}} Jméno. Příjmení zákazníka (doručovací), např.: Novák.
 • {{[box].shipping.company}} Název společnosti. Název společnosti, pokud si zákazník objednává zboží na IČ.
 • {{[box].shipping.address}} Ulice. Ulice + číslo ppisné a orientační (doručovací), např. Zelená 1234/12.
 • {{[box].shipping.city}} Město. Město (doručovací), např.: Olomouc.
 • {{[box].shipping.zip}} PSČ. PSČ (doručovací), např.: 14200.
 • {{[box].shipping.country}} Země. Země (doručovací), např.: CZ.
 • {{[box].shipping.email}} E-mail. E-mail zákazníka (kontaktní), např.: [email protected].
 • {{[box].shipping.phone}} Telefon. Telefon zákazníka (kontaktní), např.: 777888999.
 • {{[box].map}} Mapa doručení. URL odkaz pro mapu doručovací adresy.
 • {{[box].status}} Stav objednávky. Textový popis stavu objednávky, např.: Nevyřízeno
 • {{[box].payment}} Typ platby. Textový název typu platby, např.: Hotově.
 • {{[box].pay}} Zaplaceno. Logická hodnota true nebo false, která říká, jestli je objednávka zaplacená.
 • {{[box].payed_days}} Zaplaceno dní. Číslo, které udává pčet dní ode dne zaplacení objednávky.
 • {{[box].total}} K úhradě. Částka k úhradě (celková cena objednávky) např.: 1230.50.
 • {{[box].currency}} Měna. Měna, např.: EUR nebo CZK.
 • {{[box].invoice_url}} Faktura URL. URL adresa, kde si zákazník může stáhnout svou fakturu k objednávce.
 • {{[box].tracking}} Tracking číslo. Text (nebo číslo), které slouží pro sledování zásilky.
 • {{[box].items}} Položky objednávky. Seznam položek (zboží) objednávky (každá položka dále obsahuje "name", "brand" a "code").
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Změnit stav objednávky

Pro lepší přehlednost a práci s objednávkami, můžete měnit jejich stavy. Například když zakázník v samoobsluze zažádá o storno objednávky, rovnou ji stornujete atd. Díky napojení na WooCommerce navíc můžete pracovat i se stavy, které jste si sami vytvořili.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.

Stav: Ve výchozím nastavení má WooCommerce tyto stavy:pending čeká na platbuprocessing zpracovává seon-hold on-holdcompleted dokončenocancelled zrušenarefunded vrácenofailed selhaloJak zjistit ID stavu se dozvíte v naší nápovědě https://www.messageok.com/woocommerce/stavy.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří změnit stav objednávky, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Pokud se podaří změnit stav objednávky, obsahuje {{promenna}} hodnotu true (pravda)

Načíst e-mail zákazníka dle ID objednávky

Načte e-mail, ze kterého byla vytvořena objednávka dle zadaného čísla objednávky. Pozor, při uložení výsledku aplikace do proměnné, můžete vyzradit tyto informace jiným návštěvníkům internetu. Doporučujeme proto proměnnou pojmenovat tak, aby začínala znakem $, takové proměnné nejsou přenášeny do prohlížeče.

Parametry aplikace

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří načíst e-mail zákazníka, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Načíst seznam objednávek zákazníka

Pokud je zákazník na e-shopu přihlášený, nemusí vyplňovat číslo objednávky. Můžete mu rovnou načíst seznam jeho vytvořených objednávek, ze kterých si vybere tu, která ho právě zajímá.

Parametry aplikace

Identifikátor uživatele.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří načíst seznam objednávek, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].count}} Počet objednávek. Obsahuje číslo, které odpovídá počtu objednávek.
 • {{[box].orders}} Objednávky. Obsahuje seznam objednávek s klíči "orderid", "date" a "price".
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Stornovat objednávku

Pokud si zákazník přes samoobsluhu zažádá o storno objednávky, nemusíte si požadavek posílat na e-mail a ručně ji pak stornovat. Přes tuto aplikaci ji stornujete rovnou přímo v systému WooCommerce.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud neexistuje kombinace čísla objednávky a e-mailu, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda)

Ano: Pokud se podaří změnit stav objednávky, obsahuje {{promenna}} hodnotu true (pravda)

Ověřit zákazníka podle e-mailu

Pro zabezpečení dat zákazníků vždy vyžadujeme znát kombinaci e-mailu a čísla objednávky. Jen se znalostí těchto dvou údajů dovolujeme zákazníkům zobrazit obsah objednávky nebo provádět změny jejich stavů.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.