Přeskočit na hlavní obsah

Webareal

Pomocí tohoto modulu je možné propojit scénáře s daty Webareal

Instalace

Pro instalaci pokračujte na marketplace.webareal.cz kde najdete doplněk Webová samoobsluha MessageOk. Přidejte si jej zdarma do svého e-shopu.


Funkce aplikace

Ověřit číslo objednávky

Ověření, zda zákazník zadává správné číslo objednávky je jednou ze základních funkcí. Díky tomu budete vždy vědět jakou objednávku zákazník řeší a eliminujete všechny problémy spojené s překlepy či záměnou s jinými doklady (VS, číslo faktury apod.)

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

Výsledek volání aplikace

Objednávka neexistuje: Pokud objednávka neexistuje, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Objednávka existuje: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].status}} Stav objednávky. Textový popis stavu objednávky, např.: Nevyřízeno.
 • {{[box].billing}} Platební metoda. Textový název platební metody, např.: Hotově.
 • {{[box].shipping}} Přepravce. Textový název zvoleného přepravce, např.: PPL.
 • {{[box].paid}} Zaplaceno. Logická hodnota true, nebo false, která říká, jestli je objednávka zaplacená.
 • {{[box].vs}} Variabilní symbol. Variabilní symbol pro platbu převodem.
 • {{[box].invoiceid}} Číslo faktury. Číslo faktury (pokud už byla vystavena).
 • {{[box].topay}} K úhradě. Částka k úhradě (celková cena objednávky), např.: 1230.50.
 • {{[box].currency}} Měna. Měna, např.: EUR nebo CZK.
 • {{[box].code1}} Značka CODE1. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE1#.
 • {{[box].code2}} Značka CODE2. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE2#.
 • {{[box].code3}} Značka CODE3. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE3#.
 • {{[box].code4}} Značka CODE4. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE4#.
 • {{[box].code5}} Značka CODE5. Text (nebo číslo) které vkládáte do pole #CODE5#.
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Načíst detail objednávky

Pro zobrazení stavu objednávky, nebo rozhodnutí, co může zákazník se svou objednávkou provést za akce, potřebujete znát detaily jeho objednávky. K tomu vám stačí pouze zjistit od zákazníka číslo objednávky. Všechny detaily si pak načtete přímo z API Webareal.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. E-mail zákazníka

Výsledek volání aplikace

Objednávka neexistuje: Pokud objednávka neexistuje, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Objednávka existuje: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].url}} URL administrace. Adresa do administrace objednávky.
 • {{[box].phone}} Telefonní číslo. Telefonní číslo zákazníka např. +420601223344.
 • {{[box].status}} Stav objednávky. Textový popis stavu např.: Nevyřízeno.
 • {{[box].billing}} Název platební metody. Textový název platební metody, např.: Hotově.
 • {{[box].shipping}} Přepravce. Textový název zvoleného přepravce, např.: PPL.
 • {{[box].vs}} Variabilní symbol. Variabilní symbol pro platbu převodem.
 • {{[box].invoiceid}} Číslo faktury. Číslo faktury (pokud už byla vystavena).
 • {{[box].invoiceurl}} Odkaz na stažení faktury. Odkaz na stažení faktury k objednávce.
 • {{[box].topay}} K úhradě. Částka k úhradě (celková cena objednávky), např.: 1230.50.
 • {{[box].currency}} Měna. Měna, např.: EUR nebo CZK.
 • {{[box].code1}} Značka CODE1. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE1#.
 • {{[box].code2}} Značka CODE2. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE2#.
 • {{[box].code3}} Značka CODE3. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE3#.
 • {{[box].code4}} Značka CODE4. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE4#.
 • {{[box].code5}} Značka CODE5. Text (nebo číslo), které vkládáte do pole #CODE5#.
 • {{[box].items}} Položky objednávky. Seznam položek (zboží) objednávky (každá položka dále obsahuje "name", "price", "amount" a "code").
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}

Změnit stav objednávky

Pro lepší přehlednost a práci s objednávkami, můžete měnit jejich stavy. Například když zakázník v samoobsluze zažádá o storno objednávky, rovnou ji stornujete atd. Díky napojení na API Webareal navíc můžete pracovat i se stavy, které jste si sami vytvořili.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. Stav objednávky

Odeslat e-mail zákazníkovi

Výsledek volání aplikace

Nezměněno: Pokud se nepodaří změnit stav objednávky, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Změněno: Pokud se podaří změnit stav objednávky, obsahuje {{promenna}} hodnotu true (pravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ano.

Ověřit zákazníka podle e-mailu

Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. E-mail zákazníka

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří ověřit zákazníka podle e-mailu, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Pokud se podaří ověřit zákazníka podle e-mailu, obsahuje {{promenna}} hodnotu true (pravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ano.

Přidat text k interní poznámce

Pokud nechcete smazat původní poznámku u objednávky, můžete k ní jen jednoduše přidat další doplňující text.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. Text poznámky

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří přidat text k interní poznámce, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Pokud se podaří přidat text k interní poznámce, obsahuje {{promenna}} hodnotu true (pravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ano.

Načíst e-mail zákazníka dle ID objednávky

Načte e-mail, ze kterého byla vytvořena objednávka dle zadaného čísla objednávky. Pozor, při uložení výsledku aplikace do proměnné, můžete vyzradit tyto informace jiným návštěvníkům internetu. Doporučujeme proto proměnnou pojmenovat tak, aby začínala znakem $, takové proměnné nejsou přenášeny do prohlížeče.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří načíst e-mail zákazníka, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Přepsat poznámku v objednávce

Když potřebujete přidat k objednávce nějakou poznámku a zároveň nechcete, aby původní poznámka u objednávky, která už neplatí (například proto, že zákazník chce něco změnit atd.) někoho zmátla, můžete celou poznámku rovnou přepsat.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří přepsat poznámku v objednávce, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Pokud se podaří přepsat poznámku v objednávce, obsahuje {{promenna}} hodnotu true (pravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ano.

Načíst seznam objednávek zákazníka

Pokud je zákazník na e-shopu přihlášený, nemusí vyplňovat číslo objednávky. Můžete mu rovnou načíst seznam jeho vytvořených objednávek, ze kterých si vybere tu, která ho právě zajímá.

Parametry aplikace

Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}. ID zákazníka

Výsledek volání aplikace

Ne: Pokud se nepodaří načíst seznam objednávek, obsahuje {{promenna}} hodnotu false (nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu Ne.

Ano: Aplikace vrací další proměnné, které můžete dále ve scénáři používat:

 • {{[box].count}} Počet objednávek. Obsahuje číslo, které odpovídá počtu objednávek
 • {{[box].orders}} Objednávky. Obsahuje seznam objednávek s klíči "orderid", "date" a "price".
Info

Co je {{[box]...}} ? Jedná se o zápis názvu proměnné. Protože každá proměnná má volitelný název, zobrazujeme univerzální [box]. V hranatých závorkách proto, abyste věděli že je nutné tuto část nahradit za reálný název proměnné. Pokud tedy je název vaší proměnné "app" a aplikace vrací {{[box].id}} pak je nutné ve scénáři použít {{app.id}}